عنوان شغل
تاریخ درج اطلاعات
مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
جنسیت
کد ملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
محل تولد
محل صدور
ملیت
دین
مذهب
وضعیت تاهل
تعداد افراد تحت تکفل
وضعیت نظام وظیفه
نوع معافیت
وضعیت مسکن
سایر
مبلغ ودیعه (ریال)
اجاره ماهانه(ریال)
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
تلفن تماس
تلفن همراه
نحوه آشنایی با مجموعه
نام و تلفن جهت تماس اضطراری
آدرس محل سکونت
عکس
سوابق تحصیلی
در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
نوع مدرک
رشته تحصیلی
دانشگاه/دبیرستان محل تحصیل
سال اخذ
رتبه / معدل
دوره های تخصصی
در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
نام دوره
محل برگزاری
مدت دوره
ملاحظات
سوابق کاری
در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
از تاریخ
تا تاریخ
شغل (سمت)
نوع فعالیت شرکت
تعداد پرسنل کل شرکت
تعداد پرسنل تحت سرپرستی
در آمد ناخالص ماهانه به ریال
علت ترک کار
تلفن مسئول مستقیم
میزان آشنایی با زبانهای خارجی
در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
زبان
مکالمه
ترجمه
نگارش
 
سایر تخصص ها و توانائيهای كاری
در صورت نیاز ، قادر به سپردن وثیقه و یا معرفی ضامن معتبر هستید
آیا سابقه محکومیت دارید
آيا سابقه بيماري طولاني يا بستري شدن در بيمارستان را داريد
از اقوام و دوستان شما در اين مجموعه كار مي كنند
در صورت لزوم قادر به مسافرت به عنوان ماموريت هستيد
آیا استعمال دخانیات دارید
مسافرت های خارج از کشور
در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
نوع مسافرت
نام کشور
سازمان اعزام کننده
مدت اقامت از
تا تاریخ
سوابق فعالیت های سیاسی ، اجتماعی
سوابق فعالیت های سیاسی ، اجتماعی (حضور در نهادهای انقلابی ، بسیج ، امور عام المنفعه و ...) خود را در این بخش بیان نمایید.

در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.

نام نهاد
نوع همکاری
از تاریخ
تا تاریخ
نام مسئول
علت ترک فعالیت
تلفن تماس
آدرس
معرف
لطفاً مشخصات 2 نفر که با آنان نسبت خویشاوندی نداشته و می توانند شما را تایید نمایند، درج فرمایید.

در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
نام ونام خانوادگی
نسبت
شغل
تلفن ثابت
تلفن همراه
نشانی
مشخصات مربوط به پدر-مادر-همسر و فرزندان
مشخصات مربوط به پدر-مادر-همسر و فرزندان خود را در جدول زیر مرقوم فرمایید.
در صورت وجود موارد دیگر، با فشردن کلید + آن را ثبت نمایید.
نام و نام خانوادگي
نسبت
شغل
تلفن
نشاني
  
ميزان حقوق در خواستي(ریال)
تاريخ آمادگي شروع به كار
 اينجانب ضمن تائيد صحت تمامي مطالب مندرج در اين پرسشنامه ،متعهد مي شوم كه ساير اطلاعات درخواستي را در طول مدت همكاري به طور كامل و دقيق اظهار نموده و هر تغییری در موارد فوق الذکر را بلافاصله به اموراداری ومنابع انسانی اعلام نمایم و چنانچه در هر زماني خلاف موارد اعلام شده، ثابت شود ، کارفرما مخير و وكيل ا ست هر تصميمي را كه در مورد وضعيت ادامه همكاري با اينجانب صلاح بداند ، اتخاذ نموده و به اجرا گذارد .